Dikter från tre årtionden

Dikter från tre årtionden

Per-Olov Käll
Selfie av författaren 2022.

En episod på 90-talet

”Vad du än gör, måste du göra det med uppmärksamhet!”

Den gamle magistern – ”Der Alte Lehrer” – träder in. Hans

hand fattar om kritan, och handen skriver på den svarta (gröna) tavlan:

”Varseblivning är en dygd. Utan noggrann

observation

vore ingen kunskap möjlig.”

Kommen så långt avbryter sig handen, stannar upp.

”Jag hör musik”, säger magistern.

”Musik?”

”O ja, någon sjunger. Det är inte långt borta!”

Nu slås fönstret upp, där ute böljar sommaren och magistern

– nyss ensam med sin krita –

svävar ut över ängar och fält.

Från en närbelägen helikopter (den hänger likt en slända

över gläntan) ropar en poet:

Man, you’re not a globetrotter!

You’re a motherfucker!”

Poeten, som förresten liknar Frank Zappa, skrattar.

Han har en doktorsgrad från Pennsylvania State University.

Han ”vet allt” om Vergilius.

Men när natten kommer faller månljuset över skogen.

Där hörs ljud av vatten, i en glänta spelar en syrsa som besatt,

och en groda flyr för sitt liv ut i kärret.

Morbror Olle

Varma sommardagar

då solen blev alltför het ute på roslagsön

intog morbror Olle sin plats under den skuggande lönnen.

Hans lungkapacitet var, sas det, endast en fjärdedel av den normala.

Ty sin ungdom hade han tillbringat på sanatorier

och fått stora delar av lungorna bortopererade,

född som han var före tbc-antibiotikans tid.

Men hans händer kunde allt!

Självlärd skomakare tillverkade han balettskor åt professionella dansare.

I skomakeriet på Råsundavägen i Solna tvekande han heller inte

att säga ett sanningens ord till de kunder,

som han ansåg inte skötte sina skor

på det sätt skor borde skötas!

När något skulle snickras visste han alltid hur det skulle göras.

Han blev fort trött men visade tålmodigt hur vi andra skulle placera

tegelpannorna på läkten.

–Nuförtiden, sa han eftertänksamt, är allt bara spel. Allt handlar

enbart om pengar.

Vem kunde invända mot det?

Så hade han oturen att drabbas av bältros

och dog av bristande syreupptagningsförmåga

under svåra smärtor.

På fotografiet av morbror Olle i båten gör den unga pojken ett tecken.

Den unga och den gamle förstår varandra.

Gorges d’Héric

Uppkrupen på en klippa

cirka fem meter ovanför en flod

över vilken träden kastar sitt fina nätverk av skuggor

iakttar jag min dotter Agnes

simmande i det klara gröna vattnet.

Det är mycket varmt

i det sydfranska berglandskapet.

Men vinden fläktar mig

där jag sitter i skuggan av ett barrträd.

En lycklig dag

på en plats där det ännu råder fred.