HEM

Om FÖRR OCH NU                   KONTAKT                       SÖK    

Meddelanden om nya nummer av Förr och Nu kan erhållas på mejl genom att kontakta redaktionen via per-olov.kall@liu.se .

NUMMER  3  2020

Ledare XIV: Civilsamhälle eller medborgarsamhälle?

NUMMER  2  2020

Ledare XIII:  Pandemier och litteratur

NUMMER  1  2020

Ledare XII:  Den 11 november

NUMMER  4  2019

Ledare XI:  1. Vår tids bildstormare; 2. San Francisco fallet. Muralmåleriets kunskap och teknik hotas: Skydda och rädda, dölja eller visa?

NUMMER  3  2019

 

 

 

 

 

Ledare X:  Tre europeiska intellektuella

NUMMER  2  2019

 

 

 

 

 

Ledare IX: CIA & den abstrakta expressionismen

NUMMER  1  2019

Ledare VIII Det nyöppnade Nationalmuseum och museernas tillgänglighet i backspegeln

NUMMER  4  2018

Ledare VII Dragkamp om kulturarvet – blir stulna kulturskatter återlämnade?

(PDF-fil: Förr och Nu Nummer 4 År 2018 )

NUMMER  3  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 3 2018 )

NUMMER  2  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 2 2018 )

NUMMER  1  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 1 2018 )

NUMMER  3 & 4  2017

(PDF-fil: Förr och NU Nr 3-4 2017 )

NUMMER  2  2017

(PDF-fil: Förr och Nu nr 2-2017 )

NUMMER  1  2017

(PDF-fil: Förr och Nu nr 1-2017 )

OM Förr och Nu

  • FÖRR OCH NU – Tidskrift för en folkets kultur och historia är en kulturtidskrift som tidigare utkom mellan åren 1974 och 1996. Tidskriften var den gången en papperstidning i A5-format och utgavs med fyra nummer per år. Den redaktionella tonvikten låg på kultur, kulturhistoria, historia, konst och litteratur. Detta är ett försök att åter väcka liv i tidskriften, nu som en webbtidskrift.

FÖRR OCH NU:s program och inställning uttrycks genom de fyra parollerna:

  • Försvar för yttrande- och tryckfriheten
  • För en folkets kultur
  • För en folkets historia
  • Antiimperialism

Varje artikelförfattare svarar dock själv för de åsikter hen framför.

      Redaktion
Ulla-Britt Antman 
Jan-Olof Erlandsson 
Jan Käll 
Per-Olov Käll (ansvarig utgivare) 
Anne Lidén

FÖRR OCH NU – Tidskrift för en folkets kultur och historia  ISSN 2003-329X Digital lagring i LIBRIS tidskriftsarkiv, Kungl. Biblioteket: http://libris.kb.se/bib/lw7c9nsdjc55x455 

Om FÖRR OCH NU                   KONTAKT                       SÖK    

Meddelanden om nya nummer av Förr och Nu kan erhållas på mejl genom att kontakta redaktionen via per-olov.kall@liu.se .

NUMMER  3  2020

Ledare XIV: Civilsamhälle eller medborgarsamhälle?

NUMMER  2  2020

Ledare XIII:  Pandemier och litteratur

NUMMER  1  2020

Ledare XII:  Den 11 november

NUMMER  4  2019

Ledare XI:  1. Vår tids bildstormare; 2. San Francisco fallet. Muralmåleriets kunskap och teknik hotas: Skydda och rädda, dölja eller visa?

NUMMER  3  2019

 

 

 

 

 

Ledare X:  Tre europeiska intellektuella

NUMMER  2  2019

 

 

 

 

 

Ledare IX: CIA & den abstrakta expressionismen

NUMMER  1  2019

Ledare VIII Det nyöppnade Nationalmuseum och museernas tillgänglighet i backspegeln

NUMMER  4  2018

Ledare VII Dragkamp om kulturarvet – blir stulna kulturskatter återlämnade?

(PDF-fil: Förr och Nu Nummer 4 År 2018 )

NUMMER  3  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 3 2018 )

NUMMER  2  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 2 2018 )

NUMMER  1  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 1 2018 )

NUMMER  3 & 4  2017

(PDF-fil: Förr och NU Nr 3-4 2017 )

NUMMER  2  2017

(PDF-fil: Förr och Nu nr 2-2017 )

NUMMER  1  2017

(PDF-fil: Förr och Nu nr 1-2017 )

KONTAKT

TILLHANDAHÅLLARE

  • Personnr./Org.nr: 4705280297
  • Namn: Per-Olov Käll

ADRESS

  • Tidskriften Förr och Nu, c/o PO Käll
  • Norra Kvinneby 216
  • 386 62 MÖRBYLÅNGA, SE

E-POST
per-olov.kall@liu.se