Stöd Julian Assange!

 

Stöd Julian Assange!

 

Julian Assange i augusti 2014. Foto: David G Silvers. [Källa: Creative Commons]

Julian Assange sitter för närvarande instängd i ett brittiskt fängelse under hot om att bli utvisad till Förenta Staterna – det nuvarande stadiet i en systematisk kampanj av politisk och juridisk förföljelse som har biståtts av de flesta av världens mest inflytelserika massmedier, däribland Sveriges. Assange är placerad i en isoleringscell och tillåts endast ett minimum av mänsklig kontakt.

 

Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, skriver om behandlingen av Julian Assange:

”Under de 20 år jag arbetat med offer för krig, våld och politisk förföljelse har jag aldrig tidigare varit med om att en grupp demokratiska stater gaddat ihop sig i avsikt att isolera, demonisera och skymfa en enskild person under så lång tid och med en sådan brist på hänsyn till mänsklig värdighet och rättssäkerhet.…

De bevis som ställts till mitt förfogande tyder starkt på att det primära ansvaret för det långvariga och samordnade angreppet mot Assange faller på regeringarna i Storbritannien, Sverige, USA och mer nyligen även Ecuador. Följaktligen skulle dessa regeringar gemensamt vara ansvariga för den förutsebara kumulativa effekten av sitt beteende, men också var och en av dem separat för sina respektive bidrag, vare sig dessa gjorts genom direkt utövande, anstiftan, samtycke eller eftergivenhet.”

 

Ett upprop till stöd för Julian Assange återfinns på följande länk:

www.julian-assange.se

Redaktionen för Förr och Nu