Våra vänner 2

Våra vänner

Utan vänner står man sig slätt. Knut Lindelöf, som i flera år drivit den ofta mycket intressanta samhällsorienterade och radikala bloggen lindelof.nu (www.lindelof.nu), hör till dem som stött Förr och Nu:s ambitioner. När nr 2/19 publicerades skrev han på sin blogg:

Knut Lindelöf finns både på www.lindelof.nu och Facebook.

KUTURTIDSKRIFTEN SOM INGEN KÄNNER TILL

Förr och Nu fanns i pappersform under många år med början på 70-talet, men finns nu endast på nätet. Detta är i sig intressant. Denna klassiska kulturtidskrift med sin speciella kulturprofil serverar nu nummer för nummer av hög kvalité på frivillig väg med tekniskt sett mycket enkla medel. Det är lättåtkomligt, gratis och möjligt att skriva ut, och kan förstås med tiden utvecklas mycket mer. Det är ett bra exempel på nätets goda sida och som visar att det alls inte finns någon motsättning mellan pappersprodukter och nätprodukter. (https://www.lindelof.nu/kulturtidskriften-som-ingen-kanner-till/)

Möjligen bör tilläggas att det gäller att säkerställa att de ambitiösa och kvalitativt högtstående bloggar och nättidskrifter som existerar verkligen lagras digitalt hos Kungliga Biblioteket. Annars kommer en viktig del av den nu pågående intellektuella och kulturella diskussionen i Sverige att gå förlorad. I bästa fall finnas kvar som ett antal utprintade versioner utspridda i privat ägo av vad som tidigare i princip kunnat läsas av alla på nätet.

För det är väl inte statsmaktens avsikt att våra röster ska försvinna i blåsten på några års sikt?

 

Anders Romelsjö driver bloggen Global Politics

Anders Romelsjö, som driver den ambitiösa bloggen Global Politics (www.globalpolitics.se), hör till dem som lyft fram vårt arbete. Till exempel här: https://www.globalpolitics.se/har-du-hort-talas-om-forr-och-nu/

 

Redaktionen