Arbetssida – register

ALLMÄN HISTORIA

FILOSOFI & KLASSISKT

KONST & KONSTHISTORIA

LEDARE

LITTERÄRT & OM LITTERATUR

MUSEER & KULTURHISTORIA

MUSIK

POLITIK & SAMHÄLLE

RESOR, TIDSBILDER & ETNOGRAFI

SPRÅK

==========================================

Ledare I. Per-Olov Käll Förr och Nu – ett nytt försök. Men i samma tradition. (publ. februari 2017)

KONST

Anne Lidén Fredsarbete i Betlehem (publ. januari 2017)

MUSIK

Julien Hach Toner från Helvetet. Om det dubbla budskapet i Sjostakovitjs musik. (publ. mars 2017)

LITTERÄRT

Jan-Olof Erlandsson Författaren Wolfgang Schorlau skärskådar det tyska samhället i sina kriminalromaner (publ. januari 2017)

Jan Käll Teater Tribunalen – den oppositionella teaterns röst på Söder i Stockholm (publ. januari 2017)

Jan Käll VID DOMSTOLEN – en scen (publ. januari 2017)

Jan Myrdal Ett andra anstånd (utdrag) (publ. januari 2017)

HISTORIA

Per-Olov Käll När Frankrike bröt samman – om William L. Shirers storverk The Collapse of the Third Republic. Del I. (publ. januari 2017)