HEM

♠Meddelanden om nya nummer av Förr och Nu kan erhållas på mejl genom att kontakta redaktionen på red@forrochnu.se .

NUMMER 3-2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 3 2018 )

NUMMER 2-2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 2 2018 )

NUMMER 1-2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 1 2018 )

 

NUMMER 3-4 2017

(PDF-fil: Förr och NU Nr 3-4 2017 )

NUMMER 2-2017

(PDF-fil: Förr och Nu nr 2-2017 )

NUMMER 1-2017

(PDF-fil: Förr och Nu nr 1-2017 )

OM Förr och Nu

  • Förr och Nu är en kulturtidskrift som tidigare utkom mellan åren 1974 och 1996. Tidskriften var den gången en papperstidning i A5-format och utgavs med fyra nummer per år. Den redaktionella tonvikten låg på kultur, kulturhistoria, historia, konst och litteratur. Detta är ett försök att åter väcka liv i tidskriften, nu som en webbtidskrift.

Förr och Nu:s program och inställning uttrycks genom de fyra parollerna:

  • Försvar för yttrande- och tryckfriheten
  • För en folkets kultur
  • För en folkets historia
  • Antiimperialism

Varje artikelförfattare svarar dock själv för de åsikter hen framför.

      Redaktion
Ulla-Britt Antman 
Jan-Olof Erlandsson 
Jan Käll 
Per-Olov Käll (ansvarig utgivare) 
Anne Lidén

 

KONTAKT

TILLHANDAHÅLLARE

  • Personnr./Org.nr: 4705280297
  • Namn: Per-Olov Käll

ADRESS

  • Tidskriften Förr och Nu, c/o P-O Käll
  • Nya Tanneforsvägen 38C
  • 582 42 Linköping, SE

E-POST
red@ForrOchNu.se