HEM

Meddelanden om nya nummer av Förr och Nu kan erhållas på mejl genom att kontakta redaktionen på red@forrochnu.se .

NUMMER  2  2019

Ledare VIII CIA & den abstrakta expressionismen

 • OM KONST & KULTURHISTORIA
 • Per-Olov Käll  Skönhet och tvetydighet – om Louise-Élisabeth Vigée-Lebruns porträttkonst. Del II.
 • Anne Lidén  FÖRR och NU – både förr och nu
 • TIDSBILD
 • Anders Björnsson  VÅRVINTER 2019
 • AKTUELL POLITIK
 • Julien Hach  De Gula Västarna – fransmännens förkvävda revolt mot den ekonomiska nyliberalismen
 • RECENSIONER
 • Anders Persson  Moskoviten – och vi
 • Svante Svensson  Vårt folk – vilka var de?

NUMMER  1  2019

Ledare VIII Det nyöppnade Nationalmuseum och museernas tillgänglighet i backspegeln

NUMMER  4  2018

Ledare VII Dragkamp om kulturarvet – blir stulna kulturskatter återlämnade?

(PDF-fil: Förr och Nu Nummer 4 År 2018 )

NUMMER  3  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 3 2018 )

NUMMER  2  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 2 2018 )

NUMMER  1  2018

(PDF-fil: Förr och Nu Nr 1 2018 )

NUMMER  3 & 4  2017

(PDF-fil: Förr och NU Nr 3-4 2017 )

NUMMER  2  2017

(PDF-fil: Förr och Nu nr 2-2017 )

NUMMER  1  2017

(PDF-fil: Förr och Nu nr 1-2017 )

OM Förr och Nu

 • Förr och Nu är en kulturtidskrift som tidigare utkom mellan åren 1974 och 1996. Tidskriften var den gången en papperstidning i A5-format och utgavs med fyra nummer per år. Den redaktionella tonvikten låg på kultur, kulturhistoria, historia, konst och litteratur. Detta är ett försök att åter väcka liv i tidskriften, nu som en webbtidskrift.

Förr och Nu:s program och inställning uttrycks genom de fyra parollerna:

 • Försvar för yttrande- och tryckfriheten
 • För en folkets kultur
 • För en folkets historia
 • Antiimperialism

Varje artikelförfattare svarar dock själv för de åsikter hen framför.

      Redaktion
Ulla-Britt Antman 
Jan-Olof Erlandsson 
Jan Käll 
Per-Olov Käll (ansvarig utgivare) 
Anne Lidén

 

KONTAKT

TILLHANDAHÅLLARE

 • Personnr./Org.nr: 4705280297
 • Namn: Per-Olov Käll

ADRESS

 • Tidskriften Förr och Nu, c/o P-O Käll
 • Nya Tanneforsvägen 38C
 • 582 42 Linköping, SE

E-POST
red@ForrOchNu.se