KONTAKT

TILLHANDAHÅLLARE

  • Personnr./Org.nr: 4705280297
  • Namn: Per-Olov Käll

ADRESS

  • Tidskriften Förr och Nu, c/o P-O Käll
  • Nya Tanneforsvägen 38C
  • 582 42 Linköping, SE

E-POST
red@ForrOchNu.se