Första vägskylten med text bara på älvdalska språket  

Första vägskylten med text bara på älvdalska språket  

Björn Rehnström

Torsdagen den 24 juni 2021 invigde Älvdalens kommunalråd Kjell Tenn den skylt på älvdalska som vi fått tillstånd av Trafikverket att sätta upp. Skylten är placerad 400 meter söder om Spjutmo rastplats längs riksväg 70, precis där man kommer in i Älvdalens kommun söderifrån.

Sedan tidigare finns vägnamn på skyltar i vissa byar både på svenska och älvdalska. Ute på skogsvägarna har Besparingsskogen omkring 800 träskyltar med ortnamn, många på älvdalska. Inne i Älvdalens kyrkby finns flera företag med namn på älvdalska och både Ica och Konsum har många skyltar i butikerna på detta märkvärdiga och omtalade språk

Detta är den första officiella vägskylten med enbart älvdalsk text.

Tack vare skyltens placering vid den södra kommungränsen får vägfarande direkt veta att det också pratas älvdalska i Älvdalen. Ett bra sätt att visa hur annorlunda kommunen är och ge turister och andra något unikt att minnas från sina besök här.

”Välkommen till Älvdalen”. För den språkligt intresserade: Älvdalen heter Övdaln på älvdalska. Prepositionen /till styr dativ och därför heter Älvdalen alltid Övdalim efter að. Precis som i tyskan styr prepositioner mycket av språket i älvdalskan.