Gamla Förr och Nu

 UR arkivet

FÖRR och NU – både förr och nu

av anne lidén  & Adam wrafter (faksimilfoto)

I vår serie om bildningstankens och folkbildningens framväxt under 1800-talet publicerar vi här i faksimil Anne Lidéns artikel från FÖRR och NU Nr 4 1984 om en namne till vår tidskrift, nämligen månadstidskriften FÖRR och NU – Illustrerad läsning för hemmet, som gavs ut ett par decennier vid 1800-talets slut. I en jämförelse mellan månadstidningens omslag kan man se hur tidningens inriktning förändras från en mer fostrande och moralisk hållning till en mer kulturhistorisk, estetisk och framåtsyftande inriktning med en positiv syn på den industriella utvecklingen. På ett senare omslag får det nyinvigda Nationalmuseum en framträdande roll som ett bildningsideal. Moralens och lärdomens gudinnor ersätts med de sköna konsternas muser för Litteraturen. Måleriet och Musiken. Artikeln diskuterar också likheter och skillnader mellan 1800-talets och 1900-talets FÖRR och NU utifrån tidningens paroller. Beträffande 1900-talets FÖRR och NU, som existerade mellan åren 1974-1996, kan samtliga nummer läsas under rubriken ARKIV på vår hemsida.