Haushofer 18 noveller

RECENSION

Marlen Haushofers noveller handlar om de dilemman människan kan ställas inför

18 noveller av Marlen Haushofer    

Urval och översättning: Anders Björnsson

Häftad (Danskt band)

Antal sidor: 192

Utgivningsdatum: 2018-12-05

Celanders förlag

ISBN 9789187393525

av ewa Kindstrand

Marlen Haushofer, österrikisk författare född Marie Helen Frauendorfer 1920 i Molln, död 1970 i Wien. Hon studerade germanistik vid Wiens universitet och universitetet i Graz, dock utan att avlägga examen. Gifte sig 1941 med Manfred Haushofer med vilken hon fick två söner. Skilde sig från mannen 1950, gifte om sig med honom ett drygt decennium senare. Blev publicerad vid 25 års ålder främst i dagstidningar och tidskrifter. 1963 utgavs hennes roman Väggen (Die Wand) vilken filmatiserades 2012.

Handlingen i flera av novellerna beskriver mellanmänskliga förehavanden och de dilemman människan kan ställas inför. Haushofers prosa sätter fingret på livet självt. En tillrättavisande far, en älskad katt, hur omgivningen kan bygga upp självförtroendet hos en annan människa som sedan snubblar på sitt eget högmod. Haushofer lyckas förmedla värdet av nära relationer på ett både klarsynt och mjukt sätt.

Innehållet spänner mellan högt och lågt, stort och smått, gott och ont.
I beskrivningen av det allra svåraste en människa kan drabbas av inger Haushofer hopp. Den lilla människan har trots allt möjligheter att bli herre i sitt eget liv. Känslor av värme, empati, acceptans och rättvisa finns som en röd tråd i samlingen.

Språket är både målande och avskalat. Läsaren ges möjligheter att visualisera och att reflektera över; Hur gick det sedan? Haushofers beskrivning av personer och händelser tangerar emellanåt ett uns av humor. Det är i stora stycken Haushofers berättarkonst som bidrar till detta då innehållet i texterna knappast kan kallas humoristiskt.

Haushofers fick sitt genombrott som en direkt följd av kvinnorörelsen som växte fram under 60-talet. Haushofer är för den svenska publiken förhållandevis anonym men inte helt okänd. Hennes texter känns aktuella, budskapen vilar runt hörnet i varje skrivet kapitel.

Vi kan tacka den feministiska litteraturvetenskapliga forskningen för att vi idag kan ta del av Haushofers verk. Den prosa Haushofer skrev för drygt 50 år sedan går att applicera på händelser som skedde igår, som sker idag och som kommer att ske imorgon.

Sorgligt nog avled Haushofer endast 49 år gammal i sviterna av skelettcancer.

Litterära verk av Haushofer utgivna på svenska:
• 1988 – Väggen (i nyöversättning 2014) (Die Wand, 1963)
• 1990 – Vindskupan (Die Mansarde, 1969)
• 1991 – Vi dödar Stella (Wir töten Stella, 1958)
• 1992 – Himmel utan slut (Himmel der nirgendwo endet, 1966)

 

.