Minnesbok om Jan Fridegård

Minnesbok om Jan Fridegård

Jan-Olof Erlandsson

Samtidigt som jag läser minnesboken över Jan Fridegård lyser marken gul av svalört, gulsippa, maskros och andra blommor som Jan Fridegård säkert hade kunnat namnen på. Han tyckte speciellt om gula blommor och tycks ha varit allmänt kunnig om naturen.

Boken utgavs 2017 av Fridegårdssällskapet och berättar i korta avsnitt om Fridegårds barndom, skoltid, en älskad far och en tuff ungdom, arbetslöshet och sedan framgången som författare. Boken bygger till en del på utdrag ur författarens egna verk samt berättelser av vänner, kollegor, samt dottern Aase.

En blyg 17-åring frågar på Enköping Nyheters redaktion om han får skriva några lokalnotiser, vilket han också får men först publicerar tidningen dikten Röster 1925. I minnesboken finns utdrag ur brev till och från författarkollegor som Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg, Ingemar Hedenius och inte minst dottern Aase. Boken innehåller också fotografier av hans föräldrar och från hans barndom till vuxen ålder.

Medlem i Jan Fridegårdsällkapet blir man genom att sätta in 100 kronor på bankgiro 530-0306

Mats O. Karlsson & Aase Fridegård Penayo, Jan Fridegård – en minnesbok 2017, utgiven av Jan Fridegårdsällskapet.