Regeringen anmäld för diskriminering

PRESSMEDDELANDE

Regeringen anmäld för diskriminering

Professor Henrik Rosenkvist, bland annat känd från radioprogrammet Språket i P1, har anmält Sveriges regering för diskriminering.

Henrik Rosenkvist har i sin anmälan tagit upp älvdalskans situation och anser att de som talar älvdalska under lång tid har blivit diskriminerade. Rosenkvist hänvisar till Regeringsformen 2 § och EU:s konvention om mänskliga rättigheter. I Regeringsformen står det ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet… osv.”
I EU:s stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna, Artikel 21 kan man läsa:
1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse osv.”

Trots dessa bestämmelser har språket älvdalska och de som talar älvdalska inte erkänts av svenska myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå. SIL International (organisationen som ansvarar för språks ISO-koder) har erkänt älvdalskan som språk, så även Ethnologue, en organisation som klassificerar språk.  Europarådets expertkommitté uppmanar dessutom kontinuerligt Sverige att ompröva älvdalskans ställning, eftersom älvdalska uppfyller alla kriterierna i Europarådets minoritetsspråkskonvention.

”De som talar älvdalska har rätt att få ett erkännande av sitt språk, men har inte fått det. De är alltså diskriminerade”, säger Henrik Rosenkvist.

Anmälan lämnades in 25 april 2024.

Kontaktpersoner:
Henrik Rosenkvist
henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Björn Rehnström
info@ulumdalska.se