Schorlau på svenska

 

 

Wolfgang Schorlau Denglers första fall – nu på svenska

Göran Bergkvist

Göran Bergkvist, som recenserat denna bok, beskriver sig själv: ”Varit verksam som tandläkare i Norrköping. Sedan gymnasietiden i Jönköping ett stort intresse för tysk historia, politik och kultur. Flitig Berlinresenär.”

 

Göran Bergkvist

 

I Förr och Nu nr 1 2017 presenterade Jan-Olof Erlandsson den tyske författaren Wolfgang Schorlau och hans författarskap för läsarna i en längre artikel med titeln ”Författaren Wolfgang Schorlau skärskådar det tyska samhället i sina kriminalromaner”. Han avslutade sin artikel: ”Ingen av Schorlaus böcker är översatt till svenska men i den flod av deckare som översvämmar bokdiskarna känns hans böcker mer angelägna än de flesta. Förhoppningsvis tar sig något förlag an detta.”

Format Inbunden
Språk Svenska
Antal sidor 318
Utgivningsdatum 2020-03-24
Förlag Karneval förlag
Översättare Margareta Zetterström
Originaltitel Die blaue Liste
ISBN 9789188729378

Nu har Schorlaus första roman med den före detta kriminalpolisen Georg Dengler i huvudrollen äntligen översatts till svenska av Margareta Zetterström. Det är Karneval förlag som tagit på sig den spännande uppgiften med utgivningen av Blåa listan: Denglers första fall. Det speciella med Schorlau är hans kritiska skildringar av en rad uppseendeväckande händelser i Tysklands moderna historia sedan DDR:s sammanbrott och ”Die Wende”. Med en privatdetektiv som huvudperson dessutom.

Blåa listan börjar dramatiskt med mordet på chefen för Treuhandanstalt Detlev Karsten Rohwedder den 1 april 1991. Han mördas i sitt hem i Düsseldorf, trots att han var en av Tysklands bäst bevakade personer med ständigt polisskydd. Strax före mordet sänktes utan hans vetskap säkerhetsnivån i bevakningen av bostaden, men bibehölls på arbetsplatsen i före detta Görings Luftfartsministerium vid Otto Grotewohlstrasse i Berlin.

Treuhandanstalt grundades i februari 1990 av Modrowregeringen, DDR:s sista regering. Man önskade en ordnad övergång av ägarförhållandena från planekonomiska, många gånger nergångna, statliga företag till en marknadsekonomisk ordning med aktiebolag. Mer än 8 500 företag med fyra miljoner anställda överfördes till Treuhand för att senare bli omvandlade till aktiebolag. Efter parlamentsvalet i april 1990 där återföreningsförespråkarna hade stora framgångar röstades i juni en ny Treuhandlag igenom som gav organisationen i uppdrag att så snabbt som möjligt privatisera den östtyska industrin. Rohwedder var socialdemokrat och dessutom en erfaren företagsledare. Under våren 1991 hamnade Treuhand och Rohwedder i fokus då man tvingades till en rad företagsnedläggningar. I Rohwedders eftermäle har man tryckt på hans sociala engagemang och ansträngningar att hitta lösningar utan avskedanden. Efter hans död accentuerades utvecklingen. En stor del av medborgarna blev arbetslösa och kände sig svikna av myndigheterna. När Treuhand upplöstes 1994 hade 12 500 företag privatiserats varav 80% övertagits av västtyska investerare. Tre miljoner anställningar gick förlorade under kort tid och en rad företag hade i princip skänkts bort. Händelserna lämnade efter sig bestående trauman hos stora delar av befolkningen i östra Tyskland.

Rohwedder sköts vid midnatt genom fönstret till sitt arbetsrum med tre skott, varav det första med stor precision och direkt dödande. Röda arméfraktionens (RAF) ”Kommando Ulrich Wessel” tog på sig attentatet. Det var den tredje generationen terrorister inom en gruppering som framför allt var verksam under slutet av 60-talet och 70-talet. Ulrich Wessel var för övrigt den tyske terrorist som dog vid ockupationen av den västtyska ambassaden i Stockholm 1975.

I Blåa listan arbetar Georg Dengler vid den tiden som polis vid Bundeskriminalamt (BKA) och deltar i utredningen av mordet, där man aldrig lyckades avslöja attentatsmännen. Man kunde heller inte knyta mordet till RAF eller hitta ett trovärdigt motiv.

Dengler känner missnöje med sin roll inom BKA och bestämmer sig för att starta på nytt som privatdetektiv i Stuttgart där hans exfru och son bor. Han börjar sin nya verksamhet med att annonsera i en lokaltidning. Bland de första kunderna finns en orolig make som misstänker att hustrun är otrogen men snart dyker även ett mer intressant fall upp som har att göra med en flygolycka i Thailand i maj 1991, där ett plan från Lauda Air störtar strax efter start och 223 människor omkommer. Schorlau beskriver i boken en intressant koppling mellan mordet på Rohwedder och flygolyckan. Med på planet fanns en av Rohwedders rådgivare och nära medarbetare. Schorlau binder skickligt ihop trådarna till en intensiv spänningsroman som är svår att lägga ifrån sig.

Schorlau har jämförts med Henning Mankell och hans romaner med Kurt Wallander. Visst känner man igen en del av den sedvanliga, privat tilltufsade polisen i Georg Dengler, men Schorlau tar i sina böcker upp aktuella samhälleliga och politiska händelser på ett tydligare sätt än vad man hittar i Mankells Wallanderböcker. Schorlaus teknik att blanda verklighet och fiktion i romanen ger honom frihet att söka alternativa lösningar, men öppnar samtidigt upp för risken att anklagas för att vara konspirationsteoretiker. Hans teknik ger även läsaren möjlighet att lyfta blicken.

En liten detalj i den annars omsorgsfullt översatta texten: varför översätta den sydtyska delikatessen Weisswurst till ”vitkorv”? Det stimulerade inte min pavlovska reflex.

Min första tanke när jag läste boken var att det kanske gått väl lång tid sedan händelserna kring Die Wende och mordet på Rohwedder för att intressera dagens läsare, men händelserna kring Treuhands hantering av utförsäljningen har betydelse för skeenden i östra Tyskland även i dagsläget. Högerpopulisternas i AfD (Alternative für Deutschland)  stora framgångar i Thüringen och Sachsen i senaste delstatsvalen kan till stor del förklaras av Treuhands agerande och missnöjet med den konstant höga arbetslösheten som har rått sedan dess. Om Schorlaus tes om sambandet mellan mordet och flygolyckan och de alternativa idéer som därigenom gick om intet stämmer, hade möjligen utvecklingen av ett antal företag i östra Tyskland efter Die Wende kunnat se annorlunda ut.

Förhoppningsvis fortsätter Karneval med utgivningen av Denglerserien så att vi får ta del av de resterande åtta fallen och därmed det fortsatta skärskådandet av ett antal uppseendeväckande händelser i Tysklands moderna historia.