Tack!

Ett tack till

fotograferna Olle Asp, Ida Gauffin och Pär Sundling, vars dokumentariska insatser när det gäller Gun Kessles måleri och grafik möjliggjort följande presentationer. Även till Moderna muséet i Stockholm som tillhandhållit foton av Torsten Renqvists verk ur museets samling.

Ett tack även till Annika Hagström, Jan Myrdal, Anna-Lena Renqvist och Per Arne Skansen – den senare vid Jan Myrdalbiblioteket i Varberg – som välvilligt gett sitt tillstånd till publicering av Gun Kessles och Torsten Renqvists arbeten.

Redaktionen