Arkiv

ARKIV för tidigare utgåvor av 

Förr och Nu – Tidskrift för en folkets kultur

Arkivet består av pdf-filer av ”gamla” Förr och Nu, som utgavs mellan åren 1974-1996. Vissa årgångar lyckades dock inte nå upp till målsättningen att ge ut 4 nummer per år. Det är också möjligt att någon/några tidskrifter saknas i våra egna samlingar och därför inte kunnat kopieras. Om du äger ett nummer som inte återfinns i registret nedan, är vi tacksamma om du kan tänka dig låna ut det till oss för kopiering, (kopieringen förstör inte tidskriften).  Du når oss på red@forrochnu.se .

Redaktionen

ÅRGÅNGSREGISTER för perioden 1974-1986

REGISTER Årg 1974-82

REGISTER Årg. 1982-83

REGISTER Årg. 1984

REGISTER Årg. 1985

REGISTER Årg. 1986

Register för årg. 1987 saknas

REGISTER Årg. 1988

Årg. 1974

Förr och Nu Nr 1 1974 (s. 1-49)

Förr och Nu Nr 1 1974 (s. 50-65)

Årg. 1975

Förr och Nu Nr 1 1975

Årg. 1976

Förr och Nu Nr 1 1976

Förr och Nu Nr 2 1976

Förr och Nu Nr 3 1976

Årg. 1977

Förr och Nu Nr 1 1977

Förr och Nu Nr 2 1977

Förr och Nu Nr 3 1977

Förr och Nu Nr 4 1977

Årg. 1978

Förr och Nu Nr 1 1978

Förr och Nu Nr 2 1978

Förr och Nu Nr 3 1978

Förr och Nu Nr 4 1978

Årg. 1979

Förr och Nu Nr 1 1979

Förr och Nu Nr 2 1979

Förr och Nu Nr 3 1979

Förr och Nu Nr 4 1979

Årg. 1980

Förr och Nu Nr 1 1980

Förr och Nu Nr 2 1980

Förr och Nu Nr 3 1980

Förr och Nu Nr 4 1980

Årg. 1981

Förr och Nu Nr 1 1981

Förr och Nu Nr 2 1981 (Av tekniska skäl kan denna fil endast erhållas genom att man kontaktar red@forrochnu.se )

Förr och Nu Nr 3 1981

Förr och Nu Nr 4 1981

Årg. 1982

Förr och Nu Nr 1 1982

Förr och Nu Nr 2 1982

Förr och Nu Nr 3 1982

Förr och Nu Nr 4 1982

Årg. 1983

Förr och Nu Nr 1 1983

Förr och Nu Nr 2 1983

Förr och Nu Nr 3 1983

Förr och Nu Nr 4 1983

Årg. 1984

Förr och Nu Nr 1 1984

Förr och Nu Nr 2 1984

Förr och Nu Nr 3 1984

Förr och Nu Nr 4 1984

Årg. 1985

Förr och Nu Nr 1 1985

Förr och Nu Nr 2 1985

Förr och Nu Nr 3 1985

Förr och Nu Nr 4 1985

Årg. 1986

Förr och Nu Nr 1 1986

Förr och Nu Nr 2 1986

Förr och Nu Nr 3 1986

Förr och Nu Nr 4 1986

Årg. 1987

Förr och Nu Nr 1 1987

Förr och Nu Nr 2 1987

Förr och Nu Nr 3 1987

Förr och Nu Nr 4 1987

Årg. 1988

Förr och Nu Nr 1 1988

Förr och Nu Nr 2 1988

Förr och Nu Nr 3 1988

Förr och Nu Nr 4 1988

Årg. 1989

Förr och Nu Nr 1 1989

Förr och Nu Nr 2 1989

Förr och Nu Nr 3 1989

Förr och Nu Nr 4 1989

Årg. 1990

Förr och Nu Nr 1 1990

Förr och Nu Nr 2 1990

Förr och Nu Nr 3 1990

Förr och Nu Nr 4 1990

Årg. 1991

Förr och Nu Nr 1 1991

Förr och Nu Nr 2 1991

Förr och Nu Nr 3&4 1991

Årg. 1992

Förr och Nu Nr 1 1992

Förr och Nu Nr 2 1992

Förr och Nu Nr 3 1992

Förr och Nu Nr 4 1992

Årg. 1993

Förr och Nu Nr 1 1993

Förr och Nu Nr 2 1993

Förr och Nu Nr 3 1993 (Av tekniska skäl kan denna fil endast erhållas genom att man kontaktar red@forrochnu.se )

Förr och Nu Nr 4 1993

Årg. 1994

Förr och Nu Nr 1 1994

Årg. 1995

Årg. 1996

Förr och Nu Nr 1 1996

Förr och Nu Nr 2 1996