Alla artiklar efter ämnesområde

ALLMÄN HISTORIA

Anders Björnsson KODNAMN ONKEL – om spioneriet i Sverige under andra världskriget (recension) (Nr 4 2019, publ. december 2019)

Jan-Olof Erlandsson Trolldomsprocesserna i norska Finnmark (Nr 1 2018, publ. februari 2018)

Jan-Olof Erlandsson Skotten Alexander Burnes – en historisk gestalt i det stora spelet om Centralasien (Nr 1 2019, publ. mars 2019)

Jan-Olof Erlandsson Opiumkriget i Kina (Nr 3 2019, publ. september 2019)

Jan-Olof Erlandsson Två läsvärda böcker om 2:a världskriget (Nr 3 2020, publ. september 2020)

Julien Hach Pariskommunen – 72 dagar som för 150 år sedan skakade världen (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

Jan Hagberg Stormaktsspelet bakom världskrigen (kommentar) (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

Hans B Johansson De bedrövliga herrarna på banken – om tillkomsten av Wermlands Enskilda Bank (Nr 4 2021, publ. december 2021)

Per-Olov Käll När Frankrike bröt samman – om William L. Shirers storverk The Collapse of the Third Republic. Del I. (Nr 1 2017, publ. januari 2017)

Per-Olov Käll När Frankrike bröt samman. Del II. (Nr 2 2017, publ. juli 2017)

Per-Olov Käll Robert Maxwell – publicistikens gudfader (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Per-Olov Käll Ivar Kreuger. När Sverige erövrade världen med Säkerhetständstickan. Del I: Byggherren (Nr 1 2021, publ. mars 2021)

Per-Olov Käll Ivar Kreuger. Del II: Tändstickskungen & finansfursten (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

Per-Olov Käll När Italien blev en nation. Del I. (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Örjan Magnusson The Kremlin Letters av David Reynolds och Vladimir Petjatnov (recension) (Nr 4 2020, publ. december 2020)

Anders Persson Moskoviten – och vi (recension) (Nr 2 2019, publ. juni 2019)

Svante Svensson Vårt folk – vilka var de? (recension) (Nr 2 2019, publ. juni 2019)

FILOSOFI & KLASSISKT

Thomas Malm  Att göra en kugel. Reflexioner kring den tvärvetenskapliga lärarrollen. (Nr 1 2023, publ. mars 2023)

Charlotte Weigelt Aristoteles Etik (Nr 1 2021, publ. mars 2021)

Charlotta Weigelt Ludwig Wittgensteins Filosofiska undersökningar (recension) (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Charlotta Weigelt  Om den logiska positivismen (Nr 1 2023, publ. mars 2023)

KONST & KONSTHISTORIA

Anders Björnsson    Ingen brådska – ingen rädsla och inget främlingskap (Nr 2 2023, publ. juni 2023)

Ann-Katrin Blomberg-Lennartsson Sovjetlogo (recension) (Nr 4 2020, publ. december 2020)

Peter Ekström Gun Kessle kunde vara snabb och skarp i omdömet (Nr 4 2018, publ. december 2018)

Peter Ekström Moa och bildkonsten (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Peter Ekström  John Berger och konsten. Ett postumt samtal. (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Paul Elitzik Ett ikoniskt antikrigsfoto: myter och betydelser (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Per-Olov Käll Två tyska 1800-talskonstnärer (Nr 3-4 2017, publ. november 2017)

Per-Olov Käll En gåtfull målning (Nr 1 2018, publ. februari 2018)

Per-Olov Käll Skönhet och tvetydighet – om Louise-Élisabeth Vigée-Lebruns porträttkonst. Del I. (Nr 1 2019, publ. mars 2019)

Per-Olov Käll Skönhet och tvetydighet. Del II. (Nr 2 2019, publ. juni 2019)

Anne Lidén Fredsarbete i Betlehem (Nr 1 2017, publ. januari 2017)

Anne Lidén Fredsstatyn i Karlstad – debatten om Ivar Johnssons skulpturer mot nazismen (Nr 1 2018, publ. februari 2018)

Anne Lidén Gun Kessles tidiga kamp för konsten – för livsvilja och uttrycksglädje (Nr 4 2018, publ. december 2018)

Anne Lidén Kristin Sigurdsdotters donatorsporträtt i Betlehem nu restaurerat (Nr 1 2019, publ. mars 2019)

Anne Lidén Dansk guldålder på Nationalmuseum: Konstnärerna formade det nya borgerskapets ideal under enväldets censur (Nr 3 2019, publ. september 2019)

Anne Lidén Fredsbilder i Guatemala: Minnen, försoning och rättvisa efter inbördeskrig och folkmord (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Anne Lidén Katastrofer, förgänglighet och visioner om räddning (Nr 2 2020, publ. juni 2020)

Anne Lidén Palestinsk konst: uthållighet, spänst och kreativitet i motståndet mot ockupationen (Nr 3 2020, publ. september 2020)

Anne Lidén Palestinska kvinnors konst: Gemenskap med personliga berättelser och uttryck (Nr 1 2021, publ. mars 2021)

Anne Lidén Bilder i Pariskommunens tid. Konst, satir och reportage (Nr 4 2021, publ. december 2021)

Anne Lidén  Roland Svenssons bildvärld – öarnas villkor och skönhet (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

Anne Lidén  Peter Ekström, Har revolutionen plats för sorg? Postumt samtal med John Berger. (Recension) (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Thomas Malm Gauguin och Tahitis nakna språk (Nr 3 2019, publ. september 2019)

Mike Powers Gun Kessles bild INDISKA KVINNOR (Nr 4 2018, publ. december 2018)

Redaktionen Ett tack till… (Nr 4 2018, publ. december 2018)

Ulla Wennberg Om Gun Kessles teckningar (Nr 4 2018, publ. december 2018)

Margareta Zetterström GUN KESSLE – konstnären & folkbildaren (Nr 4 2018, publ. december 2018)

LEDARE

I. Per-Olov Käll Förr och Nu – ett nytt försök. Men i samma tradition. (Nr 1 2017, publ. februari 2017)

II. Per-Olov Käll Om Tegnér, nationalromantik och alliansfrihet. (Nr 2 2017, publ. juli 2017)

III. Per-Olov Käll Vad är folkets kultur? Om Sven Hedin och August Strindberg. (Nr 3-4 2017, publ. november 2017)

IV. Per-Olov Käll Om den svenska russofobin. (Nr 1 2018, publ. februari 2018)

V. Per-Olov Käll En flykting från Tyskland. (Nr 2 2018, publ. juni 2018)

VI. Anders Björnsson VÄRDET MED SVERIGE – OCH VÄRNET OM SVERIGE. VAD ÄR DET EGENTLIGEN VI VILL FÖRSVARA? (Nr 3 2018, publ. oktober 2018)

VII. Anne Lidén Dragkamp om kulturarvet – blir stulna kulturskatter återlämnade? (Nr 4 2018, publ. december 2018)

VIII. Anne Lidén Det nyöppnade Nationalmuseum och museernas tillgänglighet i backspegeln. (Nr 1 2019, publ. mars 2019)

IX. Jan Käll CIA & den abstrakta expressionismen. (Nr 2 2019, publ. juni 2019)

X. Anders Björnsson TRE EUROPEISKA INTELLEKTUELLA – Jan Myrdal, Heinrich Mann och Émile Zola (Nr 3 2019, publ. september 2019)

XI. 1. Per-Olov Käll Vår tids bildstormare, 2. Anne Lidén San Fransiscofallet. Muralmåleriets kunskap och teknik hotas. (Nr 4 2019, publ. december 2019)

XII. Per-Olov Käll Den 11 november. (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

XIII. Per-Olov Käll Pandemier och litteratur. (Nr 2 2020, publ. juni 2020)

XIV. Anders Björnsson SPLITEN I CIVILSAMHÄLLET, SOLIDARITETEN I MEDBORGARSAMHÄLLET. (Nr 3 2020, publ. september 2020)

XV. Per-Olov Käll Till minne av Jan Myrdal. (Nr 4 2020, publ. december 2020)

XVI. Nils Funcke Utredning slår nya flisor ur yttrandefrihetsgrundlagarna. (Nr 1 2021, publ. mars 2021)

XVII. Redaktionen Yttrandefriheten kan inte begränsas till att bara gälla ”goda” yttranden. (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

XVIII. 1. Per-Olov Käll Bertha von Suttner – den märkliga kvinnan som inspirerade Alfred Nobels fredspris, 2. Redaktionen Ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen! (Nr 3 2021, publ. september 2021)

XIX. Sven Hirdman Om Putins Ryssland (Nr 4 2021, publ. december 2021)

XX. 1. Jenny Tedjeza Martin Luther Kings brev från fängelset, 2. Redaktionen Rysslands invasion av Ukraina – en aggression som inte går att försvara eller förstå (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

XXI. 1. Hans B Johansson Historia i ett nutidsperspektiv, 2. Redaktionen ETT HISTORISKT MISSTAG (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

XXII. Örjan Magnusson Vart tar den svenska skolan vägen?

XXIII. 1. Per-Olov Käll  Om kanon  2. Anders Björnsson  ANTAGNINGSPROV

XXIV. Anne Lidén  Kultur som motstånd och hopp: Dar al Kalima, konst- och kulturuniversitet i Betlehem, Palestina

XXV:  Per-Olov Käll  Vetenskap och Gudstro

LITTERÄRT & OM LITTERATUR

Susanna Alakoski Sikta mot text (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Hans Arwin Frihet. Ill. Ann-Katrin Blomberg Lennartsson (Nr 2 2017, publ. juli 2017)

Ewa Bergdahl Maria Sandel 150 år – vår första kvinnliga arbetarförfattare (Nr 2 2020, publ. juni 2020)

Göran Bergkvist Wolfgang Schorlau Denglers första fall (recension) (Nr 2 2020, publ. juni 2020)

Anders Björnsson SENT I LIVET OCH PÅ JORDEN – om modernisten Theodor Fontane (Nr 2 2017, publ. juli 2017)

Anders Björnsson Die Manns – Ett tyskt familjedrama (recension) (Nr 3-4 2017, publ. november 2017)

Anders Björnsson 1. Heinrich Manns roman om Henrik IV 2. Heinrich Mann KUNG HENRIK DEN FJÄRDE. Utdrag översatt av Anders Björnsson (Nr 3-4 2017, publ. november 2017)

Anders Björnsson FÅRADINGAR (Nr 3-4 2017, publ. november 2017)

Anders Björnsson Antecknat i dagboksform – 2017 (Nr 1 2018, publ. februari 2018)

Anders Björnsson Antecknat i februari 2018 (Nr 2 2018, publ. juni 2018)

Anders Björnsson Ett fosterländskt krig (recension) (Nr 2 2018, publ. juni 2018)

Anders Björnsson Höstbrev oktober 2019 (Nr 1 2019, publ. mars 2019)

Anders Björnsson Anteckningar sensommaren 2019 (Nr 4 2019, publ. december 2019)

Anders Björnsson Befriare och förtryckare (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Anders Björnsson Diktonius (Nr 2 2020, publ. juni 2020)

Anders Björnsson Damen med huckle (Nr 4 2020, publ. december 2020)

Anders Björnsson RIKEDOM (Nr 1 2021, publ. mars 2021)

Anders Björnsson TRAPPUPPGÅNGSFOLKET (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

Anders Björnsson 1. Två korta texter av Joseph Roth, 2. EN DÅTIDA EUROPEISK INTELLEKTUELL – Om Joseph Roth (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Anders Björnsson MAGIN SOM LIVSFORM (recension) (Nr 4 2021, publ. december 2021)

Anders Björnsson TRE TEXTER (Nr 4 2021, publ. december 2021)

Anders Björnsson TRE KORTA BETRAKTELSER (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

Anders Björnsson REKVIEM (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Anders Björnsson  Tidsbrev sept. 2022 (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Fredrik Elgh  Recension. Håkan Ågren, Rankbäcken blues (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Jan-Olof Erlandsson Författaren Wolfgang Schorlau skärskådar det tyska samhället i sina kriminalromaner (Nr 1 2017, publ. januari 2017)

Jan-Olof Erlandsson  Minnesbok om Jan Fridegård (Nr 2 2023, publ. juni 2023)

Marianne Fors Skvaller och felaktigheter – men ändå läsvärt (recension) (Nr 2 2020, publ. juni 2020)

Jan Fridegård  Jag Lars Hård (utdrag) (Nr 2 2023, publ. juni 2023)

Wolfgang Goethe Om Den unge Werthers lidanden  1. Jenny Tedjeza  Romanen  2. Per-Olov Käll  När Goethe och Napoleon möttes (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Finn Hultin Om Lu Wenfus Gourmén (Nr 4 2019, publ. december 2019)

Mats O Karlsson  Jan Fridegårds liv och författarskap (Nr 2 2023, publ. juni 2023)

Ewa Kindstrand Marlen Haushofers noveller handlar om de dilemman människan kan ställas inför (recension) (Nr 1 2019, publ. mars 2019)

Ulrika Knutson  Elin Wägner och freden (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Ulrika Knutson Om Elin Wägners liv och verk (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Ulrika Knutson Thage G. Peterson: Elin i mitt liv – Om Elin Wägner och mitt unga jag (recension) (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Martin Koch Om Martin Koch 1. Per-Olov Käll & Anne Lidén Några ord om Martin Koch, 2. Birger Sjungargård Gåtan Martin Koch, 3. Martin Koch Guds vackra värld (utdrag) (Nr 3 2020, publ. september 2020)

Agnes von Krusenstjerna Den blå rullgardinen (utdrag) (Nr 1 2021, publ. mars 2021)

Jan Käll Teater Tribunalen – den oppositionella teaterns röst på Söder i Stockholm (Nr 1 2017, publ. januari 2017)

Jan Käll VID DOMSTOLEN – en scen (Nr 1 2017, publ. januari 2017)

Jan Käll Om Tjechov (Nr 2 2017, publ. juli 2017)

Jan Käll Om Tjechovs Körsbärsträdgården (Nr 2 2017, publ. juli 2017)

Jan Käll Att skriva en pjäs om al-Nakba. Del I (Nr 2 2018, publ. juni 2018)

Jan Käll Att skriva om al-Nakba. Del II (Nr 3 2018, publ. oktober 2018)

Jan Käll Om två versioner av Vanity Fair (Nr 1 2019, publ. mars 2019)

Jan Käll Rudolf Värnlund (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Jan Käll Max Havelaar, Minke och kolonialismen i Indonesien (Nr 3 2020, publ. september 2020)

Jan Käll Exil (Nr 4 2020, publ. december 2020)

Jan Käll Smart-teve (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

Jan Käll Kanonerna på Ängudden (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Jan Käll Konsten att vara en dålig förälder (Nr 4 2021, publ. december 2021)

Jan Käll  Den stillsamma undergången (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

Jan Käll  Maksim Gorkijs Natthärbärget på Dramaten (recension) (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Jan Käll Urminnes hävd (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Jan Käll  Mina skolor – ansats till en pikareskroman (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Per-Olov Käll Venedig (Nr 3-4 2017, publ. november 2017)

Per-Olov Käll Om drottningen av Navarra och hennes berömda bok (Nr 3 2020, publ. september 2020)

Per-Olov Käll Om Agnes von Krusenstjerna (Nr 1 2021, publ. mars 2021)

Per-Olov Käll  Dikter från tre årtionden (I) (Nr 1 2023, publ. mars 2023)

Per-Olov Käll  Dikter från tre årtionden (II) (Nr 2 2023, publ. juni 2023)

Anne Lidén 1. Josef Kjellgren och brobyggarna. Arbetets och kamratskapets författare. 2. Valda texter av Josef Kjellgren: Arbetsrytm (ur antologin Fem unga, 1929); Människor kring en bro (utdrag ur romanen, 1935) (Nr 4 2020, publ. december 2020)

Jack London Om Jack London och Skriet från vildmarken 1. Håkan Ågren Världens bästa hundroman, 2. Utdrag ur Skriet från vildmarken, 3. Några svenska röster, 4. Anne Lidén Om författaren Jack London (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

Anne Lidén  Bröder på fisketur. Tema i litteratur, bildkonst och film. (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

Örjan Magnusson Fascisten som vittnade om Förintelsen och gjorde en ideologisk resa – om Curzio Malapartes roman Kaputt (recension) (Nr 3 2020, publ. september 2020)

Thomas Malm Pulshöjare och stulna harrar (recension) (Nr 4 2021, publ. december 2021)

Thomas Malm Andra delen av Hemsöborna utkommen! (recension) (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

Jan Myrdal Ett andra anstånd (utdrag) (Nr 1 2017, publ. januari 2017)

Mike Powers Ronan Farrow War on Peace (recension) (Nr 3 2018, publ. oktober 2018)

Stendhal Utdrag ur Promenader i Rom i översättning av Margareta Zetterström (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Leif Stålhammer Till frågan om att ändra namn (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Leif Stålhammer Fem pjäser och en scen av Jan Käll (recension) (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Jenny Tedjeza  Nyöversättning av madame de Staëls Corinne (Nr 1 2023, publ. mars 2023)

Ebba Witt-Brattström Moas nyskapande kvinnoperspektiv – den påträngande verkligheten tar plats i arbetarlitteraturen (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Margareta Zetterström PASSIONERAT SAMTAL OM ITALIEN (recension) (Nr 2 2018, publ. juni 2018)

Margareta Zetterström Stendhals Romerska promenader (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Håkan Ågren Promenera med ett metspö (Nr 4 2021, publ. december 2021)

Håkan Ågren  Rankbäcken blues (utdrag ur en nyligen utgiven roman) (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Håkan Ågren  Konsulten (dikt maj 2023) (Nr 2 2023, publ. juni 2023)

MUSEER & KULTURHISTORIA

Jan-Olof Erlandsson Trasmattor i Boda kyrka i Rättvik sommaren 2019 (Nr 4 2019, publ. december 2019)

Jan-Olof Erlandsson Rädda Djurgården! (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

Per-Olov Käll Litografiska Museet i Huddinge (Nr 4 2019, publ. december 2019)

Anne Lidén Älskade museum (recension) (Nr 3-4 2017, publ. november 2017)

Anne Lidén Förr och Nu – både förr och nu Faksimilfoto Adam Wrafter (Nr 2 2019, publ. juni 2019)

Leif Stålhammer En kulturskandal i Borlänge! (Nr 4 2020, publ. december 2020)

MUSIK

Marta Fallgren När man inte hunsar (recension) (Nr 1 2021, publ. mars 2021)

Julien Hach Toner från Helvetet. Om det dubbla budskapet i Sjostakovitjs musik. (Nr 2 2017, publ. mars 2017)

Thomas Malm Mystiske Luvaun – hawaiianen som tog världsmusiken till Skandinavien (Nr 4 2020, publ. december 2020)

POLITIK & SAMHÄLLE

Michael C. Behrent Intervju med Jean-Claude Michéa (Nr 4 2019, publ. december 2019)

Julien Hach Macrons valseger är maktelitens Brumairekupp (Nr 2 2017, publ. juli 2017)

Julien Hach Bortom höger-vänsterskalan (Nr 3-4 2017, publ. november 2017)

Julien Hach Laïcité – grundläggande i Frankrike, mindre känt i Sverige (Nr 1 2018, publ. februari 2018)

Julien Hach De Gula Västarna – fransmännens förkvävda revolt mot den ekonomiska nyliberalismen (Nr 2 2019, publ. juni 2019)

Julien Hach Jacques Chirac – Frankrikes sista sanna president? Del I (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Julien Hach Jacques Chirac – Frankrikes sista sanna president? Del II (Nr 2 2020, publ. juni 2020)

Julien Hach  Iakttagelser inför det kommande presidentvalet (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

Julien Hach  Efter det franska presidentvalet (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Julien Hach  La Famille – en hemlig och märklig parisersläkt (Nr 1 2023, publ. mars 2023)

Diana Johnstone Coronavirus och civilisation (Nr 2 2020, publ. juni 2020)

Henrik Linde Diana Johnstones memoarer (recension) (Nr 3 2020, publ. september 2020)

Jean-Claude Michéa De gula västarna ur de undres perspektiv (Nr 3 2019, publ. september 2019)

Mike Powers  Om den senaste pandemin (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Redaktionen Våra vänner (Nr 3 2019, publ. september 2019)

Redaktionen Stöd Julian Assange! (Nr 4 2019, publ. december 2019)

Redaktionen Positivt om Förr och Nu (Nr 4 2022, publ. december 2022)

RESOR, TIDSBILDER & ETNOGRAFI

Anders Björnsson SKOHANDLAREN OCH RUSTHÅLLAREN (Nr 2 2018, publ. juni 2018)

Anders Björnsson Höstcirkulär (Nr 4 2018, publ. december 2018)

Anders Björnsson VÅRVINTER 2019 (Nr 2 2019, publ. juni 2019)

Anders Björnsson UR PARALLELLDAGBOKEN mars-maj 2019 (Nr 3 2019, publ. september 2019)

Anders Björnsson SENHÖST, VINTER 2019 (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Anders Björnsson En stund i augusti 2020 (Nr 4 2020, publ. december 2020)

Anders Björnsson SKÄRVOR (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Anders Björnsson  Svenska modeller (Nr 2 2023, publ. juni 2023)

Staffan Guttman Resor i den ostindiska övärlden – ett fotoreportage. Del I. (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

Staffan Guttman Resor i den ostindiska övärlden – ett fotoreportage. Del 2 Sumatra. (Nr 2 2022, publ. juni 2022)

Staffan Guttman  Besök hos Mentawaifolket (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Jan Käll Om Hamlet på The Globe (Nr 3 2018, publ. oktober 2018)

Per-Olov Käll Resebrev från Sydfrankrike. Juni 2018. (Nr 3 2018, publ. oktober 2018)

Per-Olov Käll Anteckningar från en Volgaresa (Nr 4 2018, publ. december 2018)

Anne Lidén  Minnesord om Pontus Ljungberg (1945-2023) (Nr 2 2023, publ. juni 2023)

Thomas Malm Sir Joseph Banks och Söderhavets Kleopatra (Nr 4 2019, publ. december 2019)

Thomas Malm På tidsresa med den ringlande ormen: historien om apotekarnas och läkarnas symboler (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

Thomas Malm Den globala kroppkakan (Nr 4 2021, publ. december 2021)

Thomas Malm  Så talade Tarzan (Nr 4 2022, publ. december 2022)

Christer Rahm ”Det ni söker är på väg att försvinna” (Nr 1 2018, publ. februari 2018)

Lennart Stenflo Några minnen från min tid som gästforskare i Sovjetunionen (Nr 2 2018, publ. juni 2018)

Lennart Stenflo Kommentar till en artikel 2018 (Nr 2 2018, publ. juni 2018)

Lennart Stenflo Att befinna sig på fel plats vid fel tid (Nr 1 2019, publ. mars 2019)

Lennart Stenflo Mitt försök att lyssna på en framstående forskare (Nr 1 2020, publ. mars 2020)

Jenny Tedjeza  Att leva på en ö (Nr 1 2022, publ. mars 2022)

SPRÅK

Björn Rehnström Dataspelet Minecraft översatt till älvdalska (Nr 3 2020, publ. september 2020)

Björn Rehnström Älvdalsk ordbok (Nr 2 2021, publ. juni 2021)

Björn Rehnström Första vägskylten med text bara på älvdalska språket (Nr 3 2021, publ. september 2021)

Björn Rehnström  Långfilm planeras i Älvdalen (Nr 4 2022, publ. december 2022)

==========================================